Inleiding databases
4 Database in SQL

Hoofdstuk 4 Database in SQL

Bedrijfssoftware of een internetpagina die gebruikmaakt van een database, werkt achter de schermen met SQL. Als je kennis wilt opdoen over databases, moet je ook kennis hebben van SQL.  

 

In dit hoofdstuk zal worden gewerkt met twee verschillende databases. De eerste is een database van een bibliotheek, die zal worden gebruikt om de theorie toe te lichten aan de hand van voorbeelden. Daarnaast dient een aantal opgaven te worden gemaakt waarbij deze database moet worden gebruikt. Deze opgaven kunnen niet op de computer worden uitgewerkt, omdat de betreffende database alleen op papier bestaat.

 

De tweede database is een database van een groothandel in dranken, Alco. Met deze Alco-database moet SQL praktisch geoefend worden. Hiervoor is een databaseapplicatie noodzakelijk, zoals ORACLE, SQL-server of  MySQL. Indien je hier niet over kunt beschikken, zijn gratis SQL-tools beschikbaar op internet. Je kunt ook gebruikmaken van Access, hierin kan ook SQL-code ingevoerd worden.

 

De Alco-database die in dit hoofdstuk wordt gebruikt om SQL praktisch te oefenen, is in twee vormen te downloaden bij ‘Bestanden’.

 

De antwoorden van de theorieopdrachten (databasebibliotheek) en van de praktische opgaven uit de database Alco zijn beschikbaar onder ‘Antwoorden’.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.